Monitorowanie zmienności genetycznej wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Małopolskie Centrum Biotechnologii we współpracy z Agencją Badań Medycznych prowadzi badania, których główny cel stanowi monitoring zmienności oraz ewolucji wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę realizacji ogólnopolskiego badania geno-epidemiologicznego wariantów genetycznych SARS-CoV-2 w kraju oraz konieczność monitorowania zagrożeń, jakie mogą stwarzać nowe warianty genetyczne.

W ramach badań, przy ścisłej współpracy z GIS oraz laboratoriami diagnostycznymi, sukcesywnie prowadzone będzie sekwencjonowanie izolatów wirusa reprezentatywnych dla całego kraju. Pozyskane dane zostaną następnie poddane analizie bioinformatycznej oraz filogenetycznej. Uzyskane  w ten sposób sekwencje SARS-CoV-2 zostaną zgromadzone w publicznych bazach (GISAID oraz NCBI), a uzyskane wyniki analizy będą wprowadzone do lokalnej bazy prezentującej obecną dystrybucję szczepów na terenie Polski.

Do czego można wykorzystać efekty tego projektu?

  • Monitorowanie obecności wariantów potencjalnie niebezpiecznych VOC (ang. variant of concern) i korelacja ich z fazami epidemii.
  • Identyfikacja zmian w genomie wirusa, które mogą potencjalnie zmienić jego zdolność do transmisji, przebieg choroby lub wrażliwość na odpowiedź naszego układu odpornościowego.
  • Szybka identyfikacja zmian, które mogą sprawić, że obecnie wykorzystywane testy diagnostyczne stracą czułość i staną się bezużyteczne.
  • Jeżeli pojawią się leki przeciwwirusowe, identyfikacja potencjalnych wariantów lekoopornych.